Úvodní > Aktuality, články > Základní informace a vyhlášení výběrového řízení pro účast na projekru ERA K1
 

Základní informace a vyhlášení výběrového řízení pro účast na projekru ERA K1


Autor / zdroj: CIMA
Zveřejněno: 21.2.2018
Přečteno: 12835x

CIMA - Český institut pro marketing, z.s.

Samcova 1, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 602201648                                                      e-mail: cima@cima.cz; certifikace@cima.cz                     reg. U rejstříkového soudu                                                                                         http://www.cima.cz

____________________________________________________________________________________________________

 

Vzdělávání dospělých k uvádění lokálních zemědělských, potravinářských a řemeslných produktů na lokální a regionální trhy a jejich prodej. Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA104-035312, Vzdělávací mobilita jednotlivců

Věc: Základní informace o projektu pro potřeby realizace projektu.

1.Cíle projektu:

 • Inovace kompetencí odborníků pro vzdělávání CIMA
 • Rozšíření nabídky vzdělávání o problematiku přímého prodeje lokálních a regionálních produktů zemědělství a řemesel
 • Využívávání nových metod / job shadowing. Aplikace formou nového vzdělávacího projektu pro členy ASZ (Asociace soukromých zemědělců a farmářů) a realizace výuky pro členy ASZ.
 • Navázání spolupráce se zahraničním partnerem z Toskánska a využití zkušeností a best practices
 • Vytvoření hodnotících standardů pro pozici marketér přímého prodeje
 • Aplikace poznatků a zkušeností z projektu pro další manažerská vzdělávání CIMA

2. Forma realizace projektu

 • Mobilita- realizace kompetencí a cílů programu ERASMUS K1 formou stáže u zahraničního partnera se stanoveným programem. Předpokládaný termín 16-23.duben 2018). Celkem 6 účastníků mobility na 6 dní +2 dny jsou cestovní.
 • Přípravné a po-realizační aktivity související s plněním projektu, diseminační aktivity (komunikace a informace o projektu), monitoring, vyhodnocování efektivity realizace a kvality projektu (programu). Aplikace ECVET s výstupem EUROPASS.
 • Řízení projektu je v gesci CIMA ve spolupráci se zahraničním partnerem CEDIT a ve spolupráci s Institutem INPRO, a.s. a asociací ASZ. Pro realizaci budou dále spolupracovat vybraní odborníci - účastníci mobility. Používané jazyky – čeština, angličtina, italština.

3.  Kompetence lektorů - účastníků mobility

 • Stávající- odborné prodejní/marketingové/vzdělávací/
 • Nové – stínování (job shadowing), komunikační, vyjednávací, aplikace zpětné vazby, asertivita, nové odborné kompetence dle potřeb a cílů projektu. Stanovení/definice/kompetence nové pracovní pozice.

4. Postup přípravy účastníků:

 • Výběrové řízení pro účast na realizaci projektu
 • Odborná příprava formou workshopu. Seminář pro zajištění informací z hlediska interkulturních aspektů projektu a jeho realizace
 • Jazyková příprava / dle potřeb uchazečů/.

5. Požadavky na účastníky mobility/lektory pro další vzdělávání a realizaci projektu pro výběrové řízení:

 • Vzdělání: VŠ, bakalářské (nebo min. 3 roky v praxi prodeje, vzdělávání v oblasti prodeje (obchodu), marketingu.
 • Zkušenosti z lektorské výuky a přípravy vzdělávacích kurzů, praktické zkušenosti z tématické oblasti projektu
 • Jazyková vybavenost
 • Akreditace CIMA pro lektorskou činnost, nebo člen orgánů CIMA nebo spolupracovník CIMA (možná forma dohody na DPP)
 • Spolupráce na základě dohod DPP nebo DPČ
 • Souhlas s podmínkami projektu/mobility, aktivní spolupráce při realizaci projektu (Souhlas se smlouvou o učení, účastí v systému monitoringu, diseminace, zajištění kvality a efektivnosti projektu, souhlas s účastnickou smlouvu projektu)
 •  Závazek na další spolupráci formou přípravy vzdělávací činnosti nebo a/nebo realizace výstupů projektu
 • Souhlas s poskytnutím osobních dat pro zajištění podmínek realizace projektu a příslušných zákonů (GPDR)

Výběrová komise bude pracovat ve složení: Ing. J. Imlauf (Institut INPRO, a.s.), Zástupce ASZ, L.Karbanová (CIMA). Výběrové řízení bude probíhat od:   15.2.2017     do: 25.2.2017

Forma aplikace do VŘ:

 • Motivační dopis vyjadřující zájem/splnění požadavků dle podmínek výběrového řízení a projektu, souhlas s dobrovolným spolufinancováním realizace mobility projektu ve výši 2.000 CZK
 • Aktuální CV včetně kontaktů
 • Bezpodmínečný souhlas s podmínkami realizace projektu a systému projektového řízení akce a podmínek realizace mobility
 • Zaslání podkladů formou emailu s přílohami na adresu CIMA ( cima@cima.cz) s uvedením předmětu: VŘ pro realizaci projektu K1_ERA_2017.

Komise pro VŘ může vybrané kandidáty případně pozvat na jednání pro upřesnění, nebo rovnou rozhodnout a informovat kandidáta. Proti zamítavému rozhodnutí komise není možnost odvolání.

Další informace je možné si vyžádat emailem na cima@cima.cz

V Praze dne 12.2.2017

Otakar Pivoda, vedoucí manažer projektu