Úvodní > Certifikované kurzy CIMA

Certifikované kurzy CIMA

Naše nabídka certifikovaných kurzů CIMA představuje komplexní přípravu získání potřebných znalostí a dovedností. Připravujeme odborníky pro praxi a pro získání osobního certifikátu. Výuka v akreditovaných institutech je standardizovaná ve smyslu kvality, obsahu a rozsahu přípravy.

Přínos výuky:

  1. Praktičnost - představuje propojení teorie a praxe. Ucelený vzdělávací program zahrnuje všechny základní potřebné dovednosti marketétů na příslušné úrovni. V rámci kurzu dochází ke vzájemnému sdílení zkušeností lektorů a absolventů, příprava zahrnuje řešení reálných situací z praxe ve formě případových studií s průřezovou tématikou B2B, B2C a B2G.

  2. Profesionalita - lektoři CIMA jsou certifikovaní profesionálové s aktivní konzultační praxí. Tím je také zajištěno předávání aktuálních trendů v marketingu a prodeji. Lektoři aplikují interaktivní metodu přípravy a celý systém přípravy probíhá se zajištěním kvality výstupů formou společné odpovědnosti za výsledky přípravy.

  3. Tvořivost a inspirace – v rámci přípravy tvoří absolventi, lektoři a instituty tým, který vytváří vzájemnou důvěru a má zpětnou vazbu.

  4. CIMA vytváří doporučení pro úspěch v podnikání - víme, jak se vyhnout chybám

  5. Osobní certifikát - po ukončení přípravy mají absolventi možnost ověření získaných kompetencí certifikační zkouškou.
Výsledky přípravy a přezkoušení kompetencí pomáhá absolventům a jejich firmám k růstu a prosperitě jak v osobní, tak ve firemní oblasti.

Akreditované vzdělávací instituty v souladu s know-how CIMA zabezpečují odborné vzdělávání a přípravu na přezkoušení kompetencí (certifikační zkoušku) pro následující funkce:


slecna1.jpg