Úvodní > Kurzy > Marketing CIMA-A / funkce Marketingový manažer

Marketing CIMA-A / funkce Marketingový manažer

Profesní způsobilost je stvrzena akreditovaným certifikačním procesem (zkouškou). Pokud máte zájem, na certifikační proces vás můžeme připravit prostřednictvím akreditovaných kurzů dle know-how CIMA u akreditovaných institutů.

Charakteristika přípravného kurzu

Odborná kvalifikace typu Marketing CIMA-A / funkce Marketingový manažer

Tento kurz je základním stupněm systému certifikovaného marketingového vzdělávání CIMA. Představuje komplexní vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti naší i zahraničních ekonomik, nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti marketingu.

Kurz je určený výkonným pracovníkům, podnikatelům a všem ostatním se zájmem o marketing. Jeho účastník se v průběhu několika soustředění seznámí se základy marketingu, jeho systémem a základní marketingovou terminologií. Naučí se formou praktických cvičení úspěšně řešit každodenní marketingové ůkoly a v neposlední řadě se naučí aplikovat získané znalosti a dovednosti do firemní praxe.

Obsah kurzu

 • Úvod do marketingu
 • Marketingové plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Analýza průmyslového trhu
 • Segmentace a umisťování
 • Analýza konkurence
 • Vnitřní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentní politika
 • Cenová politika, řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketing obchodu a služeb
 • Integrovaná komunikace a propagece
 • Marketingový výzkum, aplikace marketingového výzkumu
 • Pro každou oblast se řeší případové studie

Pro absolvování přípravy k certifikaci si vyberte akreditovaný institut

PRAHA:
Gradua-CEGOS, s.r.o.
ICV, s.r.o.
Institut INPRO, a.s.
SEMIS, spol.s.r.o.

OSTRAVA:
HERTIN, s.r.o.

BRATISLAVA, Slovensko:
VKC Intenzíva, s.r.o.


Zhlédnuto: 32317 x