Úvodní > Aktuality, články > Zpráva z realizace projektu ERASMUS+ (diseminace)
 

Zpráva z realizace projektu ERASMUS+ (diseminace)


Autor / zdroj: CIMA, Ing. M. Brábník
Zveřejněno: 11.6.2018
Přečteno: 2230x

Vzdělávání dospělých k uvádění lokálních zemědělských, potravinářských a řemeslných produktů na lokální a regionální trhy a jejich prodej. Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA104-035312, Vzdělávací mobilita jednotlivců

 

Informace o realizaci projektu - mobility

Prodej lokálních produktů Toskánsko.

                Návštěva v Toskánsku ukázala, tamní vláda věnuje řemeslnému a zemědělskému podnikání již od roku 1987 mimořádnou pozornost. V Itálii je zcela běžné vyrábět a prodávat produkty na farmách. Prodejny farmářů jsou na velmi vysoké úrovni a snesou i ta nejpřísnější hodnotící kritéria. Nakupování je zde pro zákazníky opravdovým zážitkem. Regály téměř nejsou k vidění. Zboží je „rafinovaně“ poskládané v koších, ošatkách a bedýnkách, v uměle členitém prostoru prodejny, nikoli podle sortimentu, ale podle logiky nákupu. Zákazník se tu nikdy nenudí, protože každý najde něco, co tu „uloví“ a co ho potěší. Měli jsme možnost se o tom přesvědčit v několika různých prodejnách zaměřených na sýry, vína, olivové oleje, masné výrobky, uzeniny a čokoládu

                Celá koncepce podpory drobného podnikání v Toskánsku je komplexní a systémově provázaná. V počátcích byl tento systém vládou štědře dotovaný. Dnes již funguje téměř bez dotací. Podporu tomuto podnikání poskytují jak účelové organizace (asociace), tak vysoké školy. Navštívili jsme jak účelové organizace CEDIT - vzdělávání, ARTEX – podpora řemesel, CONFARTIGIONATO IMPRESE – propagace a podpora farem, tak i Zemědělskou univerzitu a učiliště pro vzdělávání odborníků v potravinářství.

                Společným jmenovatelem účelových organizací je výzkum trhu, spolupráce při tvorbě rozvojových projektů, organizování výstav, veletrhů a předváděcích akcí. Jejich pozornost je soustředěna nejen na místní obyvatelstvo, ale také na cizince a turisty. Některé jejich projekty přesahují hranice Italie do zemí EU a USA. Zemědělská univerzita pomáhá zejména s vypracováním bussines plánů zemědělských, chovatelských, zpracovatelských, potravinářských a lesních firem. Učiliště pro vzdělávání v potravinářství vychovává pro farmy odborníky, kteří zvládají „management jídla“. Důraz je zde kladen na inovaci produktů, management značky, marketing, experimentování a hodnocení výsledků těchto aktivit. Těžiště zájmu se soustředí na tradiční Toskánské produkty, které mají značku nejvyšší kvality. Registrováno je zde 456 produktů, z toho 34 druhů sýrů a 83 produktů z masa a masné deriváty. Většinu registrovaných značek tvoří pochopitelně vynikající toskánské víno a světově proslulý olivový olej. Zastoupena je i čokoláda a další potravinářské produkty. Většinu z to jsme měli možnost shlédnout v procesu zpracování, a také ochutnat, v podobě konečného produktu určeného pro spotřebitele.

                Organizace Confartianato Imprese prezentuje farmy všude, kde je to možné (letiště, hotely, obecní úřady, restaurace, fit centra, apod.). Využívá k tomu všechny dostupné informační technologie – Facebook, Twiter, Instagram a Web. Vytváří balíčky s různými produkty, kde u každého z nich je uvedeno, odkud pochází, kde je možno jej koupit, včetně kontaktních údajů na výrobce – farmu. Spolupracují také s restauracemi, kterým zprostředkovávají styk s farmáři, jako dodavateli surovin. Bez zajímavosti není ani to, že tyto asociace mají větší vyjednávací sílu než oborová ministerstva. Zpravidla od vlády dostanou to, o co si řeknou.

                V současné době řeší asociace otázku, do jaké míry se mají farmáři věnovat marketingu svých produktů a kolik z toho lze převést na asociaci. Kritériem pro hodnocení je efekt vynaložených prostředků. Uvedená otázka však dosud nebyla uzavřena.

                Návštěva toskánských farmářů a drobných potravinářských výrobců může být proto pro každého farmáře z ČR velmi inspirativní. Dobré je volit časový termín v závěru měsíce  dubna, v době konání výstavy Eiera dell´ Artigianato della Valtiberina Toscana ve Florencii, s mezinárodní účastí, kde jsme měli možnost obdivovat i nakupovat potravinářské i řemeslné výrobky ve velmi širokém sortimentu.

CIMA, Ing. M. Brábník