Úvodní > Aktuality, články > Competitive Intelligence
 

Competitive Intelligence


Autor / zdroj: Ing. Ivan Špingl
Zveřejněno: 15.1.2011
Přečteno: 6253x

K vítězství v konkurenčním boji naší doby přestávají mít význam tradiční, zaběhané obchodní postupy a klasické, hierarchické struktury managementu

Situace diktuje stále více adhokratických přístupů, vynucovaných dynamikou vývoje globálního tržního prostředí. Heslem dne je flexibilita a maximální vycházení vstříc potřebám a přáním zákazníků. Zatímco dříve byl v zorném poli na prvním místě zisk, na druhém podíl na trhu a na třetím zákazník, je tomu v současnosti přesně obráceně. Pozornost je stále více věnovaná úporné snaze o diferenciaci pomocí originality, unikátnosti, inovací, nových přístupů, na využívání nových, dříve nevídaných znalostí.

Zatímco byla ještě nedávná minulost charakteristická relativním nedostatkem relevantních informací, zásluhou internetu se dnes všichni topíme v jejich záplavě. Hovoří se o přechodu od informační společnosti ke společnosti znalostní, zaklínadlem se stává knowledge management. K prosazení se na úkor konkurenta či rivala už přestává stačit pouze intuice či obchodní talent. Stále větší procento zakázek je třeba vybojovat v soutěži, stále více nových příležitostí je třeba vyhledávat ve virtuálním prostoru než v reálném světě. K tomu je třeba cílené soustavnosti, systémových přístupů, specifických technologií a programů a zapojení co nejvyšší inteligence, které lze dosáhnout jen propojením a sdílením inteligence více jednotlivců ve spontánně či pomocí určité motivace vytvořených komunitních či sociálních sítích. Komerční subjekty, které mají v čele výkonný tým, sdílející informace a znalosti v síti, stále více vyhrávají konkurenční soutěž nad subjekty, v jejichž čele je jednotlivec, byť geniální.

Specifickým oborem, znalostní platformou, systémem, metodou či procesem pro úspěch v konkurenčním boji, který vyvolává současné hyperkonkurenční prostředí, charakterizované masivním převisem nabídky nad poptávkou, a který předpokládá úzkou spolupráci v týmu, představuje Competitive Intelligence (CI). Od produktového marketingu, přes marketing služeb a vztahů se tak vývoj dostává na ještě vyšší příčky pomyslného znalostního žebříku ve strategické rovině řízení pro účely obchodu. Ne náhodu se o CI mluví jako o "dítěti marketingu".

Zvládání CI ovšem nevyžaduje pouze ještě vyšší znalostní úroveň dosahované sdílením specifických informací a znalostí v síti (intranet, extranet, intranet), je třeba zvládat i nástroje - informační a komunikační technologie vyvíjené pro tyto nové potřeby konkurenčního boje, které v principu přecházejí od vyhledávání informací k vyhledávání kontextu mezi informacemi. Schopnost kontextového vyhledávání se pak v naší éře stává jednou z určujících konkurenčních výhod.

Zvyšující se nároky na konkurenceschopnost a rostoucí potřeby po specifickém souboru znalostí integrovaných v podobě CI vyvolaly již před více než 20 lety založení globálního sdružení Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP - www.scip.org), které se postupně stalo globální autoritou oboru CI, podporující nejen vlastní rozvoj tohoto oboru či profese ale nastolující i jeho etický kodex v duchu fair play. V současnosti má toto sdružení asi 3000 členů ve většině zemí vyspělého i rozvojového světa.

CIMA se rozhodla podporovat rozvoj oboru CI v ČR, a proto dává prostor vzniku zájmové sekce či klubu CI, který bude přinášet novinky tohoto oboru ze světa a pořádat pro členy CIMA, kteří o to projeví zájem, setkání s odborníky na CI ve formě seminářů a workshopů. Zájemci budou průběžně upozorňováni i na nové publikace, které budou na toto téma u nás a ve světě vycházet, zrovna tak na konání oborových konferencí.

Poznámka závěrem: Business Intelligence (BI) jako předchůdkyně či souputnice CI, jinak také nazývaná data mining, pracuje primárně s informacemi z vnitřních informačních zdrojů podniku. CI naproti tomu pracuje primárně s informacemi z vnějších informačních zdrojů s ohniskem pozornosti zaměřeným na chování konkurentů.