Úvodní > Aktuality, články > Politika a reforma
 

Politika a reforma


Autor / zdroj: RNDr. Bohumír Štědroň, CSc
Zveřejněno: 19.11.2010
Přečteno: 5330x

Motto: Když ale dívám se na lidi, zase tak černě to nevidím, ještě se dovedem smát …
manéž Bolka Polívky


Ve své nadčasové divadelní hře M.Uhdeho „Král Vávra“ nám sděluje šéfredaktor časopisu Krok vpřed: „Nezáleží, jaká fakta vidíme, ale odkud je vidíme. Pak je zřejmé, že některá prostě neuvidíme. Schovají se nám za to, co vidíme. Proto je tak důležitá pozice, ve které stojíme, protože ta rozhoduje o tom, co vidíme.“ Nezbývá než připomenout, že ve feudální monarchii se státním náboženstvím (tvrdícím, že je možné řídit zemskou poloosu), které uvedená satirická hra modeluje, je další figurka, ideologický tajemník Kukulín oholen. Přestože tím porušuje zákony karikovaného politického systému, nehrozí mu trest.

Podívejme se na současný vývoj (2010) ze zcela nové pozice. Globální politicko-ekonomické uspořádání má naprogramováno celou řadu „kukulínovských“ výjimek, které dávají tušit, že král Vávra vlastně zemskou poloosu neřídí. K těmto významným komponentám, pyramidálně destabilizujícím současné politické a ekonomické uspořádání, patří:

I. daňové ráje, které představují země, ve kterých jsou minimálně zdaněny nebo nejsou zdaněny vůbec zahraniční firmy a subjekty. Zisky těchto společností podléhají jen minimálnímu zdanění, a co se týče dividend, ty nejsou zdaněny prakticky vůbec. Dále jsou také osvobozeny od cla při dovozu hmotného či nehmotného investičního majetku, většinou nezbytného pro podnikatelský provoz. Ve většině případů přesahuje počet registrovaných firem počet obyvatel země. Odhaduje se, že ve světě existuje okolo 74 daňových rájů a jejich počet pyramidálně roste.

Se šarmem tajemníka Kukulína v malém mechanismu krále Vávry postupují Spojené státy americké, které jsou jedním z největších kritiků daňových rájů (OFC). USA mají na svém území hned několik offshore oblastí. Mezi ně patří Delawer, New York a dokonce i celá Kalifornie. V tabulce níže se nachází výčet dalších offshore center, která se nachází v USA.
Jurisdikce (stát)Kód státuDoba nutná k založení LLCPoplatkyza založení a1. rok správy b>Obnovovací poplatky vdalších letech
CaliforniaCA2 - 4 týdny$ 2.490$ 2.190
DelawareDE3 -5 týdnů$ 1.390$ 990
FloridaFL4 - 5 týdnů$ 1.590$ 990
IndianaIN2 - 4 týdny$ 1.390$ 990
IowaIA2 - 4 týdny $ 1.390$ 990
NevadaNE3 - 4 týdny$ 1.790$ 990
New YorkNY2 -4 týdny$ 2.090$ 990
OregonOR2 - 4 týdny$ 1.390$ 990
TexasTX2 -3 týdny$ 1.990$ 990
WashingtonWA2-4 týdny$ 1.790$ 990
(Zdroj: http://www.danovyraj.com/)

Podobným případem je Velká Británie, která sice mediálně brojí proti daňovým rájům, ale sama má na svém území a ve svých dominiích OFC. Mezi jedno z nich patří Britské Panenské ostrovy. Standardně zakládáme společnosti se základním kapitálem ve výši 50.000,- USD, což je maximální částka pro aplikaci minimální paušální daně ve výši 350,- USD. Základní kapitál nemusí být plně splacen. Jedinou povinností společnosti je udržovat sídlo společnosti na BPO, mít zde svého registračního agenta a vládě hradit roční paušální daň ve výši 350,- USD. Jurisdikce Britských panenských ostrovů sice umožňuje společnostem vydat akcie na majitele, takové akcie však za žádných okolností nesmí opustit území ostrovů. Klientovi je tak vlastnictví akcií deklarováno pouze písemným prohlášením agenta, notáře či správce akcií, že je skutečným vlastníkem společnosti. Je zde zaregistrováno na 300 000 společností.

Mezi další OFC patří například Seychely, Lucembursko, Bahamy kde je zaregistrováno na 50 000 společností.
HDP - celkovýHDP na obyv.
Státpořadíhodnota(mil. USD)pořadíhodnota(v USD)
USA114 204 3221447 580
Čína34 326 1871272 940
Francie52 853 0622342 250
Itálie72 293 0083235 240
Japonsko24 909 2723038 210
Německo43 652 8242242 440
Rusko91 607 816759 620
Británie62 645 5931845 390
Česká republika37216 4855416 600
Belize1601 3671153 820
Hongkong38215 3553831 420
Kajmanské ostrovy neuvedeno15neuvedeno
Malta1317 4495316 680
Ostrov Man1483 4371643 710
Panama9123 088906 180
Seychely1698337310 290
(Zdroj: http://www.worldbank.org/)

Zajímavé je sledovat výši HDP na obyvatele. Do popředí se nám tak dostane hned několik daňových rájů. Ostrov Man vykazuje vyšší HDP na obyvatele, než např. Německo, Japonsko nebo Francie a nejde o ojedinělý případ.

II. Hedgeové fondy jsou další destabilizujícím faktorem světové ekonomiky; bez komentáře uvádím tabulku příjmů jejich top manažerů:
Manažér fonduNázev fonduPříjem v USD
1. James SimonsRenaissance Technologies2,5 mld.
2. John PaulsonPaulson & Co.2 mld.
3. John ArnoldCentaurus Energy1,5 mld.
4. George Soros Soros Fund Management1,1 mld.
5. Raymond DalioBridgewater Associates780 mil.
6. Bruce KovnerCaxton Associates 640 mil.
7. David ShawD. E. Shaw & Co.275 mil.
8. Stanley DruckenmillerDuquesne Capital Man.260 mil.
9.-11. David HardingWinton Capital Man.250 mil.
9.-11. Alan HowardBrevan Howard Asset Man.250 mil.
9.-11. John Taylor jr.FX Concepts250 mil.
Zdroj: http://www.altassets.com/casefor/hedgefunds

III. Privilegované firmy (ke kterým patří např. známé sportovní kluby včetně kanadsko-americké NHL) svým napojením na politické a finanční struktury nemusí dodržovat obecná pravidla hry a vynucují si zvláštní režim popř. změny zákonů. Uveďme dva případy:
American International Group, Inc. (AIG), je vedoucí mezinárodní společnost v oblasti pojištění a finančních služeb se sídlem v USA a je největším upisovatelem obchodních a průmyslových rizik ve Spojených státech a patří mezi nejvýše hodnocené pojistitele v oblasti životního pojištění. Její dceřiné společnosti nabízejí širokou škálu všeobecného a životního pojištění pro firmy, instituce a individuální klienty ve více než 130 zemích a jurisdikcích po celém světě. Takže tento pojišťovací gigant vykázal za poslední čtvrtletí 2008 ztrátu téměř dvaašedesát miliard dolarů, a to představuje největší čtvrtletní ztrátu v historii amerických firem. Americká vláda pomohla AIG několikrát; poprvé, kdy se kvůli špatným sázkám na hypoteční cenné papíry ocitla AIG blízko kolapsu, podruhé v podobě odkoupení ztrátových investic a zmírnění podmínek splátky úvěrů. Celkově tak AIG v roce 2008 od státu obdržela injekci v přepočtu zhruba za tři a čtvrt biliónu korun. Značnou pozornost americké ale i světové veřejnosti vyvolala skutečnost, že si asi čtyři sta šedesát vedoucích manažerů vyplatilo vysoké bonusy v celkové výši sto pětašedesáti milionů dolarů, z toho dvaadvacet manažerů mělo dostat více než čtyřicet procent z uvedené finanční injekce.Velká část státní pomoci vzápětí skončila v rukou věřitelů AIG včetně arabských šejků. Podle nedávno zveřejněných údajů mezi největší příjemce těchto peněz náleží Goldman Sachs s téměř třinácti miliardami dolarů, Merrill Lynch s téměř sedmi miliardami dolarů, Bank of America z přes pět miliard atd. Američtí plátci daní navíc prostřednictvím AIG vydatně „zasponzorovali“ i evropské banky, kterým připadlo zhruba šedesát miliard dolarů.

Podobně jako u AIG jde jednoznačně o degeneraci manažerské elity i u firmy GENERAL MOTORS. Veškerá moc byla soustředěna v rukou generálního ředitele, dozorčí rada a představenstvo byly spolehlivým spolkem přátel generálního ředitele, odbory byly „pozitivně diskriminovány“ finančními bonusy. Od roku 1990 je společnost ve ztrátě, ztráta představuje v roce 1992 třiadvacet miliard dolarů. Vedení firmy a akcionářům trvá jedenáct let, než je neschopný ředitel Roger Smith odvolán, a novým generálním ředitelem se stane jeho příbuzný Jack Smith a chronická krize trvá. Od roku 2005 ztráta představuje osmaosmdesát miliard dolarů a soustavně klesá tržní podíl z šedesáti procent v roce 1972 na méně než dvacet procent v současnosti. Ukazuje se, že pokud jde o velké firmy, a to nejen v USA, EU a Japonsku, mohou dlouhodobě přežívat v současném politickém a ekonomickém uspořádání i zcela neefektivně fungující, s neschopným managementem a netransparentním vedením, které je propojeno s politickými strukturami.

Shrneme-li uvedené zdánlivě nesouvisející skutečnosti, je zřejmé, že globálnímu enronovskému kolapsu ekonomického a politického systému je možné zabránit reformou legislativního systému. V České republice je např. nutné:
 1. eliminovat feudální výsady poslanců, ministrů a velkých firem v ČR na úroveň britského nebo švédského modelu, upevnění nezávislosti poslanců a senátorů úpravou platu na úroveň poslanců Evropského parlamentu. Tento plat může být procentuálně snížen o procentuální částku zvyšujícího se deficitu nebo propadu zahraničního obchodu. Poslanec nesmí zastávat žádnou jinou funkci a musí se plně věnovat práce ve sněmovně. Součástí kontrolních mechanismů (kontrola prostřednictvím voleb je zcela nedostatečná) je nutná i antidopingová kontrola poslanců,ministrů a managementu velkých firem; positivní test znamená okamžitou ztrátu mandátu a na základě rozhodnutí soudu časově omezený zákaz činnosti (podobně jako ve sportu). Podívejme se, jak se může vyvíjet zadluženost státu bez osobní zainteresovanosti politiků:
 2. presidenti, vicepresidenti a dozorčí rady velkých firem jsou ve funkci jen na dvě funkční období (8 let) a veškeré finanční bonusy jsou vypláceny až po skončení uvedeného funkčního období novou dozorčí radou firmy, ukáže-li se, že velká firma byla dobře strategicky řízena,
 3. nový zákon o lobbingu: poslanci a ministři musí evidovat veškeré kontakty s velkými firmami; za „nedostatky“ v evidenci např. opomenutí, že poslanec je na výplatní listině velké firmy, je okamžitá ztráta mandátu.
  Zde je možné převzít zkušenosti z USA, kde působí více jak 25 tisíc lobbyistických firem a každý půlrok předkládají detailní zprávu o svých aktivitách. Následující ukázka formuláře před jednáním s politikem obsahuje povinnou registrace s údaji:
  - identifikace lobbyisty
  - charakter návštěvy
  - oblast, pro kterou jde lobbovat
  - autorizace lobbyisty
  - čestné prohlášení o správnosti

 4. podstatné zvýšení pravomocí antimonopolního úřadu a kontrolních úřadů, včetně imunity jejich vedení,
 5. zvýšení pravomocí presidenta republiky: může jmenovat úřadnickou vládu, složenou z odborníků, na celé jedno funkční období pro řešení nepopulárních opatření; taková vláda může vydávat dekrety s platností zákona. Tak lze navázat na historicky osvědčenou římskou tradici, kdy pro řešení náročných situací byl povolán na časově omezenou dobu diktátor,
 6. redukce současného neefektivního a rozpadajícího se soudního systému na třístupňový: základní, odvolací, který rozhoduje, a ústavní,
 7. implementace sofistikovaných právních nástrojů do mezinárodních arbitráží; v současnosti je možné promyšlenou a vykonstruovanou mezinárodní arbitráží vytunelovat celý státní rozpočet ČR. K těmto právním nástrojům by mohla patřit např. přezkoumatelnost výsledků mezinárodní arbitráže nejvyšším správním nebo ústavním soudem (jde o peníze daňových poplatníků), platnost arbitrážního rozhodnutí pouze při podpisu všech tří arbitrů popř. vymáhání prohrané částky od rozhodců, dopustí-li se rozhodci chyb,
 8. řada další sofistikovaná opatření, zvyšujících transparentnost finančních transakcí (zrušení akcií na doručitele, skutečná nezávislost státních zástupců a policie aj.); řízení vědeckotechnického rozvoje aplikací úspěšných zahraničních modelů (Švédsko, Finsko aj.).
 9. změna kompetencí Ústavního soudu, který nebude moci měnit zákony, ale v případě pochybení poslanců jim může opakovaně nadělit ztrátu 3 měsíčních platů a zbavením imunity je vydat k trestnímu stíhání,
 10. Rozsáhlý americký státní projekt Apollo přistání na Měsíci v šedesátých letech (analogický stavbě římského Kolosea císařem Vespasiánem, kde byla zaměstnána více než polovina obyvatel Říma) zabezpečil na dvě desetiletí vysokou konkurenceschopnost americkým výrobkům a službám.

  Proto bude nutné aktualizovat se spojenci projednání realizace velkých nadnárodních projektů ( expedice na Mars nebo turistická základna na Měsíci s pozdější možností privatizace, rozmístění fotovoltaických článků na afrických pouštích, společná strategická aliance, zameřená proti asteroidům aj.). Současné malé státní projekty (vojenská intervence v Iránu a Afganistánu popř. připravovaná intervence v Iránu) jsou pro technologický rozvoj a stabilizaci světové ekonomiky zcela nedostatečné.
 11. Antifeudální zákon bude zakazovat působení rodinných příslušníků a blízkých osob v institucionálních strukturách a kumulaci funkcí: např. dcera předsedy vlády nemůže být ministrem, rodinní příslušníci poslanců nesmějí být zaměstnání v administrativním aparátu poslanecké sněmovny, hejtman nemůže být současně poslancem aj. Zajímavou skutečností je podíl feudalizace politických struktur na chronickém krizovém ekonomickém vývoji, kdy v některých jižních zemích EU vládne neomezeně jen jedna popř. dvě rodiny celou řadu let…
Bez implementace sofistikovaných reforem celého politického, ekonomického a legislativního systému, společenský pohyb půjde po trajektorii již citované nadčasové hry M.Uhdeho „Král Vávra“, kde jsou charakterizovány universální dvě etapy vývoje rozpadajícího politického systému: v první etapě se ještě neví, že král Vávra má oslí uši. Ve druhé etapě již oslí uši nevzrušují ani toho, kdo je má …