Úvodní > Hodnoty a benefity systému vzdělávání a certifikace CIMA

Hodnoty a benefity systému vzdělávání a certifikace CIMA

Jaké hodnoty poskytuje CIMA?

  1. Osobní certifikát – je průkazem ověřených kompetencí držitele, jeho profesionálních znalostí a dovedností. Tyto kompetence jsou popsány v profilu certifikované osoby a jsou veřejně přístupny na www.certifikace-cima.cz. Profily a kompetence jednotlivých funkcí byly vytvářeny a odsouhlaseny v rámci spolupráce mezi členskými zeměmi EMC (Evropské marketingové konfederace).
  2. Osobní certifikát CIMA je akreditovaný certifikát, obsah kompetencí, ověření kompetencí, postupy certifikace atd. jsou verifikovány nezávislým auditem, polostátní společností ČIA a jsou v souladu s princip kvality podle mezinárodní normy ISO EN 17024:2003 a nebo ISO EN 17024:2013
  3. Pouze akreditované certifikáty jsou mezinárodně uznávané jako symbol vyjádření příslušné kvality certifikovaného pracovníka v rámci systému akreditace kvality
  4. Zdá se to složité? CIMA zajišťuje odbornou profesionální přípravu pro uchazeče o certifikaci.

Jak by to měli vidět zaměstnavatelé?

  1. Pro zaměstnavatele (zejména certifikované podle řady ISO 9000) vytváříme možnost sestavení profesionálně zdatného týmu, podpory reálného rozvoje firmy, konkurenceschopnosti a zabezpečení prosperity firmy. Naši absolventi umí zvednout produktivitu a zlepšit finanční výsledky firmy. Vědí vůbec firmy, že v rámci ISO 9000 musí mít také kvalitní tým pracovníků?
  2. Firmy, které školí a certifikují své zaměstnance v systému CIMA, případně si je vybírají do týmu opravdu nemusí vydávat obrovské finanční prostředky na složitý výběr pracovníků. Držitelé certifikátů CIMA jsou profesionálové na příslušné úrovni marketingového řízení.
  3. Program CIMA zahrnuje také strategické řízení firmy ...
  4. Umíme nabídnout další dodatečné formy získávání znalostí a dovedností ...; Naše nabídka pro držitele certifikátů umožňuje rozšíření know-how díky nabídce dalšího vzdělávání, nabídce marketingových seminářů, setkání marketérů apod.

ruce.jpg