Úvodní > Reference a názory absolventů CIMA

Reference a názory absolventů CIMA

V rámci řízení kvality CIMA vyhodnocujeme také dotazníky a připomínky. Snažíme se odstraňovat případné nedostatky a neustále zvyšovat kvalitu přípravy absolventů. Ptali jsme se také na to, co dala a přinesla CIMA úspěšným držitelům certifikátů.
 • Získal jsem potřebný nadhled pro aplikaci marketingu v praxi
 • Získal jsem nové kontakty a naučil se skupinové práci. Využívám to v současném zaměstnání.
 • Řízení firmy je vždy o marketingovém pohledu a marketingovém řízení. To ostatní je organizování.
 • Absolventi CIMA jsou lepší než ostatní ve výsledcích v praxi.
 • S osobním certifikátem vydělávám více peněz.
 • Teorie je někdy složitá, díky kurzům a případovým studiím a řešením jsem získal propojení teorie a reálné praxe.
 • Naučil jsem se, na co dávat a pozor při aplikaci v praxi, umím se vyhnout chybám.
 • Na kurzu jsem se dozvěděl to, co mi v jiných podobných kurzech neřekli.
 • Získal jsem informace, jak marketing aplikují jinde a ještě k tomu kontakty na dodavatele.
 • Pro HR jsem lepším potenciálním kandidátem na lepší pracovní funkci.
 • Pochopil jsem, že se musím ještě některé věci doučit.
 • Uspěl jsem ve výběrovém řízení díky referenci na certifikát CIMA
Absolvent / autor: Libor Sedláček – Marketing & development manager, GUMEX, spol.s r.o.

Studium marketingu a zkoušku CIMA A jsem absolvoval v roce 2013. Kurs „A“ je v podstatě základní stavební kámen pro současné i budoucí marketingové pracovníky. Jednoznačně jej doporučuji též manažerům prodeje, výroby a služeb. Kurs je zaměřen na pochopení základů marketingového řízení firmy. Díky výborně zpracovaným učebním materiálům (byť u některých případových studií doporučuji aktualizaci), skvělým lektorům i jejich příkladům z praxe, jsem pochopil mnohé neznámé pojmy z profesionálního marketingu, nahlédl na marketing z finančního pohledu a nechal se inspirovat v mnoha dalších oblastech. V roce 2014 jsem si rozšířil obzory i kursem CIMA B. Toto pokračování CIMA- A na marketing CIMA-B doporučuji především vrcholovému vedení společností a pracovníkům marketingu, kteří se podílejí na strategickém řízení firmy. Bonusem navíc bylo setkání se studenty a „markeťáky“ z jiných firem. Profesionálnost certifikační komise a náročné závěrečné zkoušky jsou dokladem toho, že CIMA není pro každého. Být úspěšným absolventem není samozřejmostí a získaný mezinárodní certifikát není jen dokladem o docházce, ale potvrzením nabytých znalostí.

Můj názor: Chcete potkat skvělé lidi? Naučit se pracovat jako opravdový „markeťák“ a nechat se inspirovat skvělými lektory? Zkuste kursy CIMA.


Absolvent / autor: Hana Szotkowská – Tisková mluvčí

Za největší přínos kurzu Marketing CIMA A, který jsem u Vás absolvovala, pokládám to, že jsem si prohloubila své dosavadní znalosti a celkově si rozšířila pohled na oblast marketingu. Úroveň lektorů byla bezvadná. Nejvíce jsem na nich oceňovala jejich schopnosti vysvětlit teorii marketingu na praktických příkladech z praxe. Účast na školeních mě bavila. Byl to pro mě velmi příjemně strávený měsíc ve společnosti marketingu. Určitě bych se ráda zúčastnila i kurzu Marketing CIMA B, ale samozřejmě bude hodně také záležet na mém zaměstnavateli.


Absolvent / autor: Stanislav Podroužek – Ředitel marketingu

Na kurzu Marketing CIMA A se mi líbilo hlavně vztažení teorie na praktické příklady. Můj obdiv a respekt patří lektorům, především pánům Lenochovi a Kučerovi. Ocenil jsem zejména jejich pozitivní přístup a respekt k účastníkům kurzu. Jejich vědomosti a zkušenosti v oblasti marketingu jsou i pro mne další velkou motivací. Vyzdvihl bych ještě příjemný a pozitivní přístup všech pracovníků společnosti HERTIN. Perličkou školicího střediska HERTIN je bezpochyby velice kreativní zelené prkénko na pánských toaletách J. Rád se zúčastním kurzu Marketing CIMA B.


Absolvent / autor: Věra Šejdová – Manažerka marketingu a PR

Na kurzech Marketing CIMA A jsem nejvíce ocenila příklady a ukázky vycházející přímo z praxe. Jednotlivé moduly, na které byl kurz rozdělen, do sebe vhodně myšlenkově zapadaly. Probíraná problematika byla komplexní. S lektorským obsazením kurzu jsem byla, až na drobné výjimky, více než spokojena. Zejména pánové Lenoch a Pešat nám předali mnoho vědomostí, které vycházejí z jejich letitých zkušeností z marketingové praxe. Kreativním způsobem vedení výuky a velmi pěkným výkladem mne zaujali také pan Kučera, ale i další mladí lektoři. Celkově bylo prostředí ve školicím středisku HERTIN velmi příjemné. Spokojena jsem byla také se zajištěným občerstvením. Pokud bude příležitost, popřemýšlím o možnosti rozšířit si své znalosti v oblasti marketingu na navazujícím kurzu Marketing CIMA B.


Absolvent / autor: Ing. Radim Zaplatílek

CIMU-B jsem absolvoval 2010/2011. Absolvování tohoto velmi kvalitního dlouhodobého vzdělávacího programu jsem získal řadu cenných znalostí a zkušeností. V současné době mám možnost tyto poznatky a praxi uplatňovat i při své práci. Jako konzultant v personálně poradenské společnosti je často využívám při výběru lidí (specializace na marketingové pozice), při personálním poradenství (marketingový pohled na řízení firmy) a také samozřejmě při vlastních činnostech naší společnosti. Z témat a postupů, které mi přišly nejzajímavější a nejvíce podnětné bych uvedl strategický přístup, finanční analýzy, praktické případové studie, moderní marketingový pohled, brand management a možnost setkat se s lektory, kteří jsou profesionálové z praxe. Velmi bych také ocenil závěrečnou certifikační zkoušku, která mi pomohla si získané znalosti a zkušenosti setřídit a získat komplexní pohled na možné praktické využití.

Ing. Radim Zaplatílek
Konzultant v personálně poradenské společnosti PROFI-MEN, s.r.o.


Absolvent / autor: Ing. Marek Brna, CIMA-C

Prínos kurzov CIMA pre moju prax vidím v niekoľkých rovinách. CIMA A ma previedla všetkými oblasťami sveta marketingu a procesu marketingového plánovania vo svojej logickej postupnosti, celej komplexnosti a súvislostiach, čo mi dalo „navigačnú mapu“ pre rýchlejšie a efektívnejšie cestovanie v tomto svete za dosahovaním cieľov. CIMA B mi ukázala „vzorce“ strategického marketing manažmentu, ktoré mi pomohli a pomáhajú zrýchliť a skvalitniť rozhodovanie o stanovení správnych cieľov a správnych stratégií ako ciele dosiahnuť. No a nakoniec CIMA C mi dala hlbokú osobnú skúsenosť pri riešení konkrétneho problému našej spoločnosti, že metodika CIMA funguje. Na pozadí týchto hlavných myšlienok počas kurzov CIMA veľmi pozitívne vnímam možnosť konzultácií s lektormi, ktorí sú uznávanými kapacitami, možnosť výmeny pohľadov absolventov z rôznych odvetví, ktoré rozširujú obzory a fakt, že Certifikát absolventa je medzinárodne uznávanou značkou kvality.

S pozdravom
Ing. Marek Brna
ŽSR – Železničné telekomunikácie Bratislava, Prednosta sekcie zákazníkov


cimaci